Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2021.07.09 07:56

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFAI

NORVEGIJOS KRONOMIS (2021 m. liepos mėn.)

Ambasadoje galima atsiskaityti tik banko kortele

Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą

25 eurai – 254 NOK
Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą:
- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą 100 eurų – 1017 NOK
- dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą 60 eurai – 610 NOK
- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą 100 eurų – 1017 NOK
Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą 100 eurų – 1017 NOK
Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą 160 eurų – 1627 NOK
Už dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille):
- dokumentų legalizavimą arba priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje 20 eurų (203 NOK) už vieno
dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille)
Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą:
- santuokos įregistravimą      100 eurų – 1017 NOK
- civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą 5 eurai – 51 NOK
- dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo, ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas 30 eurų –  305 NOK
Pastaba. Konsulinis mokestis neimamas už gimimo ar mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą pirmą kartą.
Už atliekamus notarinius veiksmus:
- sandorių patvirtinimą 50 eurų – 509 NOK
- dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą 10 eurų (102 NOK) už puslapį
- parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą 10 eurų – 102 NOK
- dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį) 30 eurų – 305 NOK
- fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą 30 eurų – 305 NOK
- asmeninio testamento priėmimą saugoti 50 eurų – 509 NOK
- dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą 30 eurų – 305 NOK
- jūrinio protesto akto priėmimą 100 eurų – 1017 NOK
- dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą 10 eurų – 102 NOK
Už konsulinės pažymos išdavimą 30 eurų – 305 NOK
Už dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų 20 eurų – 203 NOK
Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą 50 eurų – 509 NOK
Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą 30 eurų (305 NOK) per mėnesį
Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais 20 eurų – 203 NOK
Už sandorių ir pareiškimų surašymą 100 eurų – 1017 NOK
Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)
Už konsulinius veiksmus, atliekamus išvažiuojamųjų misijų metu 50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą
Už laikino paso išdavimą 50 eurų – 509 NOK

Naujienlaiškio prenumerata