Gyvenamosios vietos deklaravimas

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2021.01.28 16:59

Pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos piliečiai, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, per 7 darbo dienas iki išvykimo privalo deklaruoti savo išvykimą iš Lietuvos. Nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai, įtėviai arba globėjai.

Norvegijos Karalystėje gyvenantys asmenys, kurie iš Lietuvos Respublikos išvyko trumpesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, tačiau Norvegijoje liko ilgiau negu šešis mėnesius, apie gyvenamosios vietos pakeitimą deklaruoja per Lietuvos Respublikos ambasadą Norvegijos Karalystėje.

Išvykimą iš Lietuvos Respublikos galima deklaruoti:

  • Prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų, jei naudojatės Lietuvos bankų internetine bankininkyste arba turite Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę su aktyviu elektroniniu parašu;
  • asmeniškai atvykus į ambasadą (prašome iš anksto užsiregistruoti priėmimui);
  • siunčiant paštu užpildytą ir pasirašytą išvykimo deklaraciją bei galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (Lietuvos Respublikos paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją Lietuvos Respublikos ambasadai Osle adresu:

Dronningens gate 3, 0152 Oslo, NORWAY

PO Box 4028 AMB, 0244 Oslo

Reikalingi dokumentai:

  • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (galiojantis Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje);
  • išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracija (pildoma ambasadoje arba siunčiama paštu).

Nepilnamečių asmenų išvykimo iš Lietuvos deklaravimas

Jeigu turite nepilnamečių vaikų, svarbu už juos pateikti atskirą išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaraciją. Asmens iki 18 metų amžiaus išvykimo deklaraciją užpildo ir pasirašo vienas iš tėvų, įtėvių, globėjų, o jeigu nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų) , su kuriuo yra nustatyta nepilnamečio gyvenamoji vieta. Deklaraciją teikiantis vienas iš tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų pateikia savo bei nepilnamečio vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (globėjai ar rūpintojai papildomai pateikia globą, rūpybą arba atstovavimą patvirtinančius dokumentus).

Asmuo, deklaruojantis išvykimą iš Lietuvos Respublikos ir turintis nepilnamečių vaikų, kurių išvykimo nedeklaruoja, deklaracijos laukelyje „Pastabos“ nurodo asmens, su kuriuo lieka gyventi jo nepilnamečiai vaikai, duomenis – vardą, pavardę, gimimo metus, giminystės ryšį, adresą.

SVARBU:   

Asmenys, kurie nėra deklaravę savo išvykimo iš Lietuvos, laikomi gyvenančiais Lietuvoje, todėl vadovaujantis teisės aktais kai kurios konsulinės paslaugos (pasų išdavimas ar keitimas ir pan.) Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose jiems nesuteikiamos.

Naudinga informacija

Teisės aktai

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha