Garbės konsulai

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2023.02.09 11:07

Martin Bodd
Garbės konsulas Osle

Adresas Holmens 4,
N-0250 Oslo
NORWAY
Telefono/fakso numeris +47 22 83 9184/+47 22 83 1849
E. pašto adresas [email protected]

Dr. Carl Thomas Carlsten

Garbės konsulas Telemarke

Adresas Geiterygglia 22,
3728 Skien
NORWAY
Telefono numeriai: +47 35 54 4700, +47 95 70 8649
E. pašto adresas [email protected]

Espen Selvik
Garbės konsulas Bergene

Adresas Statsmin, Michelsvensvei 36,
5231 Paradis, Bergen
NORWAY
Telefono/fakso numeris +47 95 06 9521/+47 55 12 3101
E. pašto adresas [email protected]

Kjell Eriksen
Garbės konsulas Trondheime

Adresas Schultz gt. 1,
7013 Trondheim
NORWAY
Telefono/fakso numeris +4791634251
E. pašto adresas [email protected]

Pål Martens Bratland
Garbės konsulas Kristiansande

Adresas

Havnekvartalet, 6 etasje
Vestre strandgate 23

4666 Kristiansand
NORWAY
Telefono numeris +47 91553055
E. pašto adresas [email protected]

Tor Alm
Garbės konsulas Stavangeryje

Adresas

Madlastokken 5
4042 Hafrsfjord

NORWAY
Telefono numeris +47 95233831
E. pašto adresas [email protected]

 

Apie garbės konsulų funkcijas

Beveik visos pasaulio šalys, tarp jų ir Lietuva, be oficialių diplomatinių atstovybių ir karjeros konsulų vadovaujamų įstaigų steigia ir garbės konsulatus, vadovaujamus paskirtųjų garbės konsulų. Pagrindinis tarptautinis dokumentas, reglamentuojantis konsulinių pareigūnų kategorijas, klases, statusą, pareigas, teises ir privilegijas, yra daugelio pasaulio valstybių 1963 metais ratifikuota Vienos konvencija dėl konsulinių santykių.

Garbės konsulais gali būti skiriami įvairių profesijų žmonės: visuomenės veikėjai, verslininkai, politikai, meno pasaulio atstovai. Steigiant garbės konsulatus atsižvelgiama į formuojamus naujus Lietuvos užsienio politikos prioritetus ir ekonominį bendradarbiavimą su užsienio šalimis, į konkrečios valstybės politinę, ekonominę reikšmę Lietuvai.

Garbės konsulų funkcijos:

  • Skatinti Lietuvos ir valstybės, kurioje įsteigtas garbės konsulatas, draugiškus santykius ir plėtoti prekybinius, ekonominius, kultūrinius, mokslinius ir švietimo ryšius
  • Ginti Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesus priimančiosios valstybės konsulinėje apygardoje ir teikti jiems reikalingą pagalbą
  • Reprezentuoti Lietuvą viešuose renginiuose ir susitikimuose
  • Bendradarbiauti su priimančiojoje valstybėje gyvenančiais Lietuvos piliečiais ir išeivija
  • Atlikti kitas funkcijas, kurios yra būtinos Lietuvos ir priimančiosios valstybės bendradarbiavimui palaikyti ir Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesams konsulinėje apygardoje ginti.

Dėl savo išskirtinio pobūdžio garbės konsulų institucija yra svarbi daugelio valstybių diplomatinės ir konsulinės sistemos dalis.

Garbės konsulų nuostatai

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha