Salwador

Data utworzenia 2015.11.24

25 września 1992 r. Salwador uznała Litwę de iure.

15 października 1999 r. nawiązano stosunki dyplomatyczne.

W latach 2002-2004 pierwszym ambasadorem Salwadoru na Litwie był Byron Fernando Larios López (rezydował w Szwecji).

Prenumerata wiadomości