Polska

Data utworzenia 2015.11.24

26 sierpnia 1991 r. Polska uznała odrodzone niepodległe państwo litewskie.

5 września 1991 r. nawiązano stosunki dyplomatyczne.

W latach 1991-1992 obowiązki pierwszego przedstawiciela Litwy w Polsce po odrodzeniu niepodległości pełnił chargé d’affaires Dainius Junevičius (w latach 1992-1994 - ambasador Litwy w Polsce).

W latach 1991-1992 pierwszym przedstawicielem Polski na Litwie po odrodzeniu niepodległości był chargé d’affaires Mariusz Maszkiewicz.

Prenumerata wiadomości