Mauretania

Data utworzenia 2015.11.24

22 października 1991 r. Mauretania uznała Litwę de iure.

11 września 1992 r. nawiązano stosunki dyplomatyczne.

W 1992 r. został akredytowany pierwszy ambasador Mauretanii na Litwie Kamara Aly Gueladio (rezydował w Rosji).

Prenumerata wiadomości