Maroko

Data utworzenia 2015.11.24

7 maja 1992 r. Maroko uznało Litwę de iure.

7 maja 1992 r. Maroko uznało odrodzone niepodległe państwo litewskie de iure. Tego samego dnia nawiązano stosunki dyplomatyczne.

W latach 2001–2004 pierwszym ambasadorem Litwy w Maroko po odrodzeniu niepodległości był Vytautas Antanas Dambrava (rezydował w Hiszpanii).

W latach 1998-2000 pierwszym ambasadorem Maroko na Litwie był Abdelmalek Jeddaoui (rezydował w Szwecji).

Prenumerata wiadomości