Finlandia

Data utworzenia 2015.11.24

28 sierpnia 1991 r. Finlandia uznała odrodzone niepodległe państwo litewskie. Tego samego dnia nawiązano stosunki dyplomatyczne.

W latach 1994-1997 pierwszym ambasadorem Republiki Litewskiej w Finlandii po przywróceniu niepodległości był Petras Auštrevičius.

W latach 1992-1996 pierwszym ambasadorem Finlandii akredytowanym na Litwie po odnowieniu stosunków dyplomatycznych był Taisto Tolvanen.

Prenumerata wiadomości