Australia

Data utworzenia 2015.11.24

27 sierpnia 1991 r. Australia uznała Litwę de iure.

6 listopada 1991 r. nawiązano stosunki dyplomatyczne.

W latach 2008-2011 pierwszym ambasadorem Litwy w Australii był Dainius Petras Kamaitis (rezydował w Japonii).

W latach 1991-2006 pierwszym ambasadorem Australii w Litwie był Robson Burgess (rezydował w Danii).

Prenumerata wiadomości