Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Artimiausi renginiai

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė atrinktai Lietuvos Respublikos kandidato į Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos (OTIF) generalinio sekretoriaus pareigas kandidatūrai

Sukurta 2024.01.15 / Atnaujinta 2024.02.22 16:44

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2023 m. lapkričio 29 d.  vykusiame pasitarime pritarė Lietuvos Respublikos teikiamai kandidatūrai į Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos (OTIF) generalinio sekretoriaus pareigas ir šią rinkiminę kampaniją pavedė vykdyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai ir užsienio reikalų ministerijai.

Nacionalinę kandidato atrankos procedūrą laimėjo Aleksandr Kuzmenko, kuris yra kvalifikuotas ir patyręs teisininkas, turintis ilgametę politinių, diplomatinių ir tarptautinių derybų patirtį, profesinės karjeros laikotarpiu ėjęs atsakingas pareigas AB „Lietuvos geležinkeliai“, o nuo 2016 m. iki dabar einantis OTIF Teisės departamento vadovo pareigas.

Nacionalinė kandidato atrankos procedūra buvo vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos kandidato į Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos generalinio sekretoriaus pareigas atrankos tvarkos aprašu. Susisiekimo ministro sudaryta atrankos komisija vertino pretendentų atitiktį  OTIF Generalinės Asamblėjos 2021 m. rugsėjo 28 d. 15-ojoje sesijoje priimtame reglamente ,,Dėl Generalinio Sekretoriaus rinkimų ir tarnybos sąlygų“ nustatytiems reikalavimams ir papildomiems nacionaliniu lygiu nustatytiems reikalavimams.

OTIF generalinis sekretorius bus renkamas 2024 m. rugsėjo mėn. vyksiančioje OTIF Generalinėje Asamblėjoje, 2025 m. sausio 1 d. – 2027 m. gruodžio 31 d. kadencijai.

OTIF – Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutartimi (toliau – COTIF) įsteigta tarptautinė organizacija, vienijanti 45 Europos, Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų valstybes bei Jordanijos Karalystę, kuri yra asocijuota narė. Europos Sąjunga (toliau – ES) kaip regioninė ekonominės integracijos organizacija yra OTIF narė nuo 2011 m. Visos ES valstybės narės, išskyrus Maltą ir Kiprą, yra OTIF valstybės narės.

OTIF tikslas – skatinti tarptautinį susisiekimą geležinkeliais, jį tobulinti ir sudaryti jam palankesnes sąlygas, pirmiausia kuriant ir tobulinant vienodosios geležinkelių teisės sistemas, bei prisidėti prie kliūčių šalinimo tarptautiniam susisiekimui geležinkelių transportu kertant valstybių sienas.

OTIF ypač svarbi organizacija Lietuvos Respublikai siekiant plėtoti vežimą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais kitose ES valstybėse narėse, ypač Šiaurės–Pietų kryptimi (visų pirma, sėkmingam projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimui). Lietuvos Respublikos aktyvus dalyvavimas OTIF svarbus kuriant vieningą teisinę sistemą, kuri taikoma vežant keleivius ir krovinius geležinkelių transportu ne tik  tarp ES, bet ir tarp OTIF valstybių narių pagal COTIF, nustatant prioritetines OTIF ir tarptautinės geležinkelių transporto teisės vystymo kryptis.