Pilietybė

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2021.01.05 17:00

Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, privalo per 2 mėnesius nuo kitos valstybės pilietybės įgijimo dienos raštu pranešti apie tai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai (Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos) arba Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai. 

Pranešimą Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos galima pateikti tiesiogiai atvykus į Migracijos departamento teritorinį skyrių per įgaliotą asmenį ar kitą atstovą, taip pat elektroniniais ryšiais, o į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas – atvykus asmeniškai, prieš tai užsiregistravus vizitui ambasados konsulinės registracijos tinklalapyje.   

Reikalingi dokumentai: 

 1. pranešimas (pildomas ambasadoje);
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 
 3. dokumentas, patvirtinantis kitos valstybės pilietybės įgijimą, ar jo kopija;
 4. dokumentai, patvirtinantys Pilietybės įstatymo 7 straipsnyje nurodytas sąlygas, jeigu Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.

Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, bei išversti į lietuvių kalbą, Apostille versti nereikia.

Vaikų, nesukakusių 18 metų, ir neveiksnių asmenų Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę klausimas nagrinėjamas pagal jų atstovų pateiktą pranešimą apie kitos valstybės pilietybės įgijimą.

Konsulinio mokesčio, pranešant apie įgytą kitos valstybės pilietybę, mokėti nereikia. 

Dviguba pilietybė 

Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, netenka Lietuvos Respublikos pilietybės nuo kitos valstybės pilietybės įgijimo dienos, išskyrus asmenis, kurie gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai  (Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymo 26 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, jeigu jis atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 

 1. Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimdamas;
 2. yra asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d.;
 3. yra asmuo, išvykęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d.;
 4. yra šio straipsnio 2 ar 3 punkte nurodyto asmens palikuonis;
 5. sudarydamas santuoką su kitos valstybės piliečiu dėl to savaime (ipso facto) įgijo tos valstybės pilietybę;
 6. yra asmuo, įvaikintas Lietuvos Respublikos piliečių (piliečio), iki jam sukako 18 metų, ir dėl to įgijęs Lietuvos Respublikos pilietybę pagal šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalį;
 7. yra asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis, jeigu jį, iki jam sukako 18 metų, įvaikino kitos valstybės piliečiai (pilietis) ir dėl to jis įgijo kitos valstybės pilietybę;
 8. Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo išimties tvarka, būdamas kitos valstybės pilietis;
 9. yra asmuo, kuris išsaugojo Lietuvos Respublikos pilietybę arba kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo grąžinta dėl to, kad jis turi ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei;
 10. Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo turėdamas pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje;
 11. yra asmuo, kuris gimdamas įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę, o kitos valstybės pilietybę, iki jam sukako 18 metų, įgijo ne gimdamas.

Sprendimas dėl pilietybės 

Atkreipiame dėmesį, kad ambasada neturi galimybių pakomentuoti prašymų svarstymo eigos (dokumentai yra svarstomi Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pilietybės reikalų skyriuje). Procedūra gali užtrukti iki 6 mėnesių ar ilgiau. 

Jeigu norite gauti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro sprendimą dėl Jūsų Lietuvos Respublikos pilietybės, ambasadai galite palikti voką su pašto ženklais ir sprendimas bus persiųstas Jūsų nurodytu adresu arba atvykti pasiimti sprendimo į ambasadą asmeniškai. 

Asmenys, netekę Lietuvos Respublikos pilietybės, turi grąžinti Lietuvos Respublikos išduotus asmens tapatybės dokumentus (pasą ir/ar asmens tapatybės kortelę) atvykdami asmeniškai į ambasadą arba atsiųsti dokumentus į ambasadą registruotu paštu.  

Daugiau informacijos

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas (naujausia redakcija nuo 2021 m. sausio 1 d.) 

Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos informacija

Naujienlaiškio prenumerata