Notariniai veiksmai

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2020.02.12 13:29

Remiantis Lietuvos Respublikos Notariato įstatymo 27 straipsniu, Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

 • tvirtina sandorius, išskyrus sutartis dėl Lietuvos Respublikoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimo, perdavimo naudotis, įkeitimo ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymo;
 • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 • liudija parašo dokumentuose tikrumą;
 • liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą;
 • tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
 • priima saugoti asmeninius testamentus;
 • tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
 • priima jūrinius protestus;
 • atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Notariniai veiksmai atliekami tik Lietuvos Respublikos piliečiams. Užsieniečiams, asmenims be pilietybės ir juridiniams asmenims, notariniai veiksmai neatliekami.

Norėdami atlikti notarinį veiksmą, konsuliniam pareigūnui būtinai turėsite pateikti savo  galiojantį asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Notariniai veiksmai atliekami iš karto, kai pateikiami reikiami dokumentai ir paimamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis (sumokamas grynaisiais pinigais arba mokėjimo pavedimu į konsulinių įstaigų užsienyje atidarytas sąskaitas) ir atlyginus faktines išlaidas, susijusias su notarinių veiksmų atlikimu.

Jeigu reikia papildomos informacijos ar konsultacijos, notarinių veiksmų atlikimas gali būti atidėtas, tačiau ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų.

Už dokumentų surašymus ir notarinių veiksmų atlikimą imamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis.

SVARBU:

Dėl konkretaus notarinių veiksmų atlikimo laiko siūloma susitarti iš anksto paskambinus tel. +47 22 12 92 00.

Įgaliojimų tvirtinimas

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad ambasada tvirtina tik labai tikslų, aiškiai ir teisingai surašytą bei visus teisinius reikalavimus atitinkantį įgaliojimą, todėl, prieš atvykstant į ambasadą, rekomenduojama savo surašytą įgaliojimą konsuliniam pareigūnui persiųsti faksu ar el. paštu ir vėliau telefonu pasitikslinti, ar įgaliojimas atitinka visus reikalavimus.

Už įgaliojimo patvirtinimą imamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis.

Jeigu pageidaujate, kad įgaliojimą surašytų ambasados konsulinis pareigūnas, iš anksto ambasadai faksu arba  el. paštu turėtumėte atsiųsti šiuos dokumentus:

 • laisvos formos prašymą, adresuotą ambasadai. Prašyme turėtumėte nurodyti:
  • asmens, kurį norite įgalioti, duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą Lietuvoje arba Norvegijos Karalystėje);
  • veiksmus, kuriuos norite įgalioti atlikti Lietuvoje;
  • tikslią savo gyvenamąją vietą Norvegijos Karalystėje bei telefono numerį.
 • savo ir asmens, kurį norite įgalioti atlikti veiksmus Lietuvoje, paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;

Jeigu norite surašyti įgaliojimą dėl turto, kuriam yra privaloma notarinė forma arba valstybinė registracija, turėtumėte pateikti nuosavybės teisę patvirtinantį dokumentą.  

Konsulinis pareigūnas, paruošęs įgaliojimą, telefonu Jus informuos apie galimybę atvykti į ambasadą ir pasirašyti įgaliojimą. Už įgaliojimo surašymą imamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis.

DĖMESIO:

Konsulinis mokestis mokamas banko kortele atvykus į ambasadą arba pavedimu į ambasados sąskaitą 9046 0510 448. Jeigu mokama pavedimu, tiksli pinigų suma pagal notarinio veiksmo atlikimo dieną aktualius konsulinio mokesčio tarifus turi patekti į ambasados sąskaitą prieš atliekant notarinį veiksmą.

Naujienlaiškio prenumerata