Temos Žymėti visus

Rodyti nuo iki
Archyvas »
Atranka į Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje valytojo (-os) pareigybę Įkelta2018.03.21

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. išmanyti administracinių patalpų higienos reikalavimus, elektrinių prietaisų veikimo principus ir jų naudojimo tvarką;
2. išmanyti plovimo ir dezinfekavimo priemonių paskirtį ir naudojimo būdus;
3. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti ir atlikti savo darbą, pasirenkant tam tinkamus darbo metodus.

Darbuotojas privalės turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

Atranka į Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje vairuotojo (-os) pareigybę Įkelta2018.03.21

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. turėti vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atstovybės tarnybines transporto priemones (B kategorija);
3. turėti automobilių eksploatavimo įgūdžių, žinoti automobilio veikimo principus ir sandarą;
4 žinoti įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius eismo saugumą, automobilių transporto darbo saugos taisykles, pirmosios medicinos pagalbos suteikimo nukentėjusiajam tvarką ir būdus;
5. išmanyti atstovybės, ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisykles;
6. žinoti ir deramai parinkti vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutus, sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą;
7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija;
8. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (vadovaujantis bendraisiais Europos kalbų metmenimis „Europass“ https://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/european-language-levels-cefr).

Skelbiama kandidatų atranka į vairuotojo pareigybę LR ambasadoje Rusijos Federacijoje Įkelta2018.03.20

Ambasada Rusijos Federacijoje skelbia kandidatų atranką vairuotojo pareigybei užimti. Atranką laimėjusiam kandidatui bus siūloma nustatyto dydžio pareiginė alga ir terminuota darbo sutartis.

Skelbiama atranka į LR ambasados Airijoje raštvedžio(-ės), dirbančio(-ios) pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybę Įkelta2018.03.13

Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje skelbia atranką į raštvedžio(-ės), dirbančio(-ios) pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybę.

Skelbiama atranka į raštvedžio (-ės) pareigybę LR ambasadoje Airijoje, vykdyti finansinei, administracinei-ūkinei veiklai Įkelta2018.03.13

Skelbiama atranka į raštvedžio (-ės) pareigybę LR ambasadoje Airijoje, vykdyti finansinei, administracinei-ūkinei veiklai.

Kraunami skelbimai

Naujienlaiškio prenumerata